Research: Custom Computing

Academic Staff

Prof. Wayne Luk (Head) Prof. Paul Kelly

Research Team

Anna Gausen Kang Gao Marco Barbone
Chu Yang Ruizhe Zhao Dr. Guo Ce
Bowen Kwan Hongxiang Fan Philippos Papaphilippou
Nadeen Gebara Jiuxi Meng Jessica Vandebon
Zhiqiang Que Jamie Targett Ho-Cheung Ng
Jinzhe Yang Dr. Gabriel De Figueiredo Coutinho Dr. Timothy Todman
Stewart Denholm

We work closely with our colleagues in the Circuits and Systems Group in Department of Electrical and Electronic Engineering.

Visitors

Prof. Hiroki Nakahara Prof. Steven J.E. Wilton Dr. Stephen Weston
Prof. Michael Flynn Prof. Ruby Lee Prof. Philip Leong
Prof. Ian Page Prof. Jonathan Rose Prof. Kentaro Sano
Prof. Yukinori Sato Prof. John Villasenor Prof. Yu Wang
Prof. Yoshiki Yamaguchi Prof. Stephan Wong

Alumni

Nils Voss Lei Fu Man-kit Sit
Martin Ferianc Ringo SW Chu Shuanglong Liu
James Arram Izzak Coleman Shengjia Shao
Thomas Chau Andreea Ingrid Funie Paul Grigoras
Francis P Russell Shuang Liang Lin Gan
Eddie Hung Pavel Burovskiy Conghui He
Liucheng Guo Weijia Li Jingheng Xu
Soukaina Hmid Wenlai Zhao Qiang Liu
Maciej Kurek Qiwei Jin Adrien Le Masle
Nicholas Ng Xinyu Niu Gordon Inggs
Altaf Abdul Gaffer Kubilay Atasu Dan Benyamin
Jacob Bower Ashley Brown Ray Cheung
Tobias Becker Brahim Betkaoui Thomas Chau
Kit Cheung Gary Chow Andreas Fidjeland
Ben Cope Florent de Dinechin Arran Derbyshire
Rob Dimond Suhaib Fahmy Haohuan Fu
Joern Gause Scott Guo Chun Hok Ho
Peter Jamieson Matti Juvonen Markus Koester
Yuet Ming Lam Julien Lamoureux Dong U Lee
Qiang Liu Terrence Mak Steve McKeever
Wim Melis William Osborne Oliver Pell
Philip Potter Tero Rissa Richard Sandiford
Pete Sedcole Shay Ping Seng Nabeel Shirazi
Simon Spacey Henry Styles Kong Woei Susanto
Markus Weinhardt Theerayod Wiangtong Chi Wai Yu
Sherif Yusuf Anson Tse Kuen Hung Tsoi